åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.1.4 Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer - LL § 7U - og andre godtgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og kan findes i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.5 Fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer m.v.