Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.6 om konvertible obligationer.