åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.5.17.1 om tildeling af aktier omfattet af LL § 16 og afsnit C.A.5.17.3 om aktier, købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 A (Generelle ordninger).