Afsnittet er omskrevet og kan findes i Den juridiske vejledning afsnit C.A.3.6.5 Ydelser efter de sociale pensionslove.