Beskrivelsen af de processuelle regler, der i LV 2000 fandtes i afsnit A.H, er overført til vejledningen "Processuelle regler på ToldSkat''s område".