Efter KGL § 26, stk. 2, skal den skattepligtige ved afståelse af obligationer (i danske kroner), som er registreret i en værdipapircentral, anvende den gennemsnitlige anskaffelsessum for samtlige obligationer inden for samme fondskode.