Afsnittet er omskrevet og indarbejdet i Den juridiske Vejledning, afsnit C.A.8.4.1.1.