Afsnittet er omskrevet og indarbejdet i Den juridiske Vejledning, afsnit C.A.8.3.2.