åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.2.1 om personlig indkomst samt C.A.4.1 om fradrag i den personlige indkomst.