Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.1 om generelt om indkomstformerne.