Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.1.2.1 om afkald på formuegoder.