Afsnit A.A.1.3.1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.1 om hædersgaver mv. - LL § 7.