åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.1.1 SL § 4, 5, 6 Indkomstbegrebet" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnitte er omskrevet og flyttes til den juridiske vejledning, afsnit C.A.1.