Pensionsbeskatningslovens afsnit II omhandler bestemmelserne i § 49 (bidrag til arbejdsløshedsforsikring) § 49 A (bidrag til efterlønsordningen) § 49 B (bidrag til fleksydelsesordningen), den nu ophævede § 50, § 51 (børneopsparings- og selvpensioneringskonti), § 52 (hjælpe- og understøttelsesfonds) og § 53 (skattepligt af kapitalværdistigninger). §§ 49, 49 a, 49 B er omtalt nedenfor. Børneopsparings- og selvpensioneringskonti er omtalt under afsnit A.C.3.2.