Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.3.2 Private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere

C.A.10.2.7.1 Fortrydelsesret for pensionsaftaler

C.A.10.2.7.2 Korrektioner af pensionsaftaler

C.A.10.2.7.3 Omgørelse af pensionsaftaler