Dato for offentliggørelse
23 jan 2012 07:18
Overordnede emner
Skat
Resumé
Skatteministeriet udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde.
Hvad er nyt?

Væsenlige nyheder i afsnit A.C.

Udbetalingerne fra pensionsordnninger omfattet af PBL kapitel 1, der er oprettet d. 1. maj 2007 eller senere, kunne tidligst pågegyndes, når pensionsopspareren nåede efterlønsalderen. Med virkning fra 1. januar 2012 er efterlønsalderen erstattet af en nyt begreb - pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen er frastsat ud fra den efterlønsalder, der var gældende for pensionsopspareren inden d. 1. januar 2012. Forhøjelsen af efterlønsalderen har derfor ikke ændret i tidspunktet for påbegyndelse af udbetalinger fra de nævnte pensionsordninger. 

Fra og med indkomståret 2012 er den årlige beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 2 for indskud på ratepensionsordninger og ophørende alderspensioner nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Personer, der i perioden 2. april 2012 til 1. oktober 2012 fravælger efterløns- eller fleksydelsesordningen, kan få de indbetalte bidrag tilbegebetalt kontant. Efterløns- og fleksydelsesbidrag, der er indbetalt til og med den 15. maj 2011, og som tilbagebetales kontant, skal der ikke betales indkomstskat eller afgift af. Af biidrag, der er indbetalt efter den 15. maj 2011, skal der betales en afgift på 30 pct.

Der er ændret i reglerne for sammenlægning af børneopsparingskonti i de tilfælde, hvor der fejlagtigt er oprettet mere end én konto pr. barn.

Væsentlige nyheder i øvrigt:

I denne udgave af vejledningen er bl.a. følgende lovændring indarbejdet: Lov nr. 1382 af 28/12 2011 justerer forsøgsordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Denne ændring er indarbejdet i Ligningsvejledningen Almindelig del, afsnit A.F.7.

Samme lov afskaffer bl.a. multimediebeskatningen og genindfører de indtil 2010 gældende regler om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse med diverse tilpasninger, ophæver skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger og ophæver skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer mv. Disse ændringer er indarbejdet i Den juridiske vejledning C.A.5.2, C.A.5.17 og C.A.5.15.

ISBN-nummer
978-87-7121-342-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.