Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:26
Overordnede emner
Skat
Resumé
SKAT udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde.
Hvad er nyt?

Der er foretaget halvårlig ajourføring og redaktionelle ændringer i forhold til sidste udgave af vejledningen, 2011-1. Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser.

I denne udgave er vejledningen er bl.a. følgende lovændringer indarbejdet: Lov nr. 554 af 1/6 2011, som bl.a. indfører en skattefritagelse for mindre personalegoder, og lov nr. 572 af 7/6 2011, som etablerer en forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Derudover sker der i øjeblikket en omskrivning af Skatteministeriets juridiske vejledninger til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning. Der er link til de nye afsnit i Den juridiske vejledning under hvert afsnit i den gamle vejledning.

I denne udgave af Ligningsvejledningen Almindelig del er flere af afsnittene under personalegoder omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning under afsnit C.A.5 om personalegoder. Det drejer sig om følgende afsnit i Almindelig del om personalegoder, som er omskrevet: A.B.1.9.2 Firmabil, A.B.1.9.5 Helårsbolig, A.B.1.9.6 Sommerbolig, A.B.1.9.7 Lystbåd, A.B.1.9.23 Andre personalegoder, A.B.1.9.24 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, herunder alkoholafvænning, A.B.1.10 Medarbejderaktier og andre medarbejderordninger, A.B.1.11 Konvertible obligationer, A.B.1.12 Køberetter m.v., A.B.1.13 Tegningsretter, A.B.1.14 Deponering/betaling efter LL § 28 A-C, A.B.1.15 Medarbejderaktier - LL § 7 H.

Desuden er afsnittene A.B.7 Gaver, hædersgaver og gevinster og A.B.6.5 Legater omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning.

ISBN-nummer
978-87-7121-172-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.