Dato for offentliggørelse
19 Jan 2010 12:39
Overordnede emner
Skat
Resumé
SKAT udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind
Hvad er nyt?
-
ISBN-nummer
978-87-7059-764-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2010-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.