Dato for offentliggørelse
15 Jul 2009 07:07
Overordnede emner
Skat
Resumé
SKAT udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind
Hvad er nyt?

I Folketingsåret 2008/2009 blev Skattereformen, Forårspakke 2.0 vedtaget. Der er i alt vedtaget 13 love, der hver især indeholder en række delelementer. Som udgangspunkt har skattereformen virkning fra indkomståret 2010, og en række elementer indfases først i 2011, 2012 eller senere. De elementer, der allerede har virkning på et tidligere tidspunkt er indarbejdet i denne udgave af Ligningsvejledningen. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår kan skattereformen have virkning i kalenderåret 2009. Det har ikke været muligt at indarbejde reglerne fuldt ud, men det vil fremgå, om der er ændrede regler for indkomståret 2010.

De dele af skattereformen, som har virkning senere, vil blive indarbejdet i Ligningsvejledningen i takt med, at de enkelte regelsæt får virkning. Det vil fremgå i de enkelte afsnit i Lignings-vejledningen, om der i skattereformen er lovgivet på området. 

 

ISBN-nummer
978-87-7059-662-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2009-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.