Dato for offentliggørelse
16 jul 2012 07:21
Overordnede emner
Skat
Resumé
Skatteministeriet udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde.
Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-499-4
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Almindelig del 2012-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.