En aftale om gældseftergivelse, der ikke har et sådant omfang, at der kan siges at foreligge en samlet ordning efter KGL § 24, betragtes som en singulær eftergivelse efter KGL § 21. Der henvises til gennemgangen under afsnit E.L.2.1.2. Se også LV Almindelig del afsnit A.D.2.7.1.