åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bortset fra afsnit E.L.2.2 er hele afsnit E.L.2 omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning.  Se afsnit C.B.1.4.3.3 og C.B.1.5. Vedrørende afsnit E.L.2.6 se afsnit A.E.1.1.3.