Reglerne om ejertidsnedslag i EBL § 6, stk. 3, er bortfaldet for afståelse af ejendomme, der sker den 1. januar 2008 eller senere. Som følge heraf er EBL § 6, stk. 3 ophævet ved § 6 i lov nr. 462 af 12. juni 2009. eller senere.