åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.J.5.2 Forkøbs-, købe- og genkøbsret til en fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I det følgende gennemgås de skattemæssige konsekvenser af indrømmelse af en forkøbs-, købe- og genkøbsret.