Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske Vejledning". Se afsnit C.C.4 om jordbrug, landbrug og vedvarende energianlæg.