åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.I.4.2 Andre immaterielle rettigheder og godtgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Reglerne om behandlingen af fortjeneste og tab ved overdragelse af immaterielle rettigheder findes i AL § 40, stk. 6, jf. § 40, stk. 2. Nærmere om opgørelse af fortjeneste og tab fremgår af afsnit E.I.5.4. Formuleringen tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede rettigheder i den tidligere LL § 16 E, stk. 1, nr. 2 er i AL § 40, stk. 2, ændret til andre immaterielle rettigheder. Ændringen er alene af sproglig karakter.