Omarbejdet og findes nu i Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.9 Ekstraordinært stor indkomst i LL § 7 O, stk. 1, nr. 4