åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.5 Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, øvrige advokat- og revisorudgifter, samt udgifter til bod og bøde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.