åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.4 Gaver, hædersgaver, dusører m.v." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Omskrevet og findes nu i Den Juridiske Vejledning afsnit C.C.2.1.8 Gaver til selvstændigt erhvervsdrivende