Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, Erhvervsdrivende. Se afsnit C.C.2.5.3.3.7 Tab på debitorer, som henviser til Den juridiske vejledning, Kapitalgevinstbeskatning, afsnit C.B.1.6.1 om personers opgørelse af tab og afsnit C.B.1.6.3 om selskabers opgørelse af tab.