Efter VSL § 6, stk. 1, opgøres virksomhedens skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler.

Bortset fra bestemmelsen om renteperiodisering i VSL § 6, stk. 2, jf. E.G.2.7.2, og bestemmelsen om leasingbiler i VSL § 6, stk. 3, jf. E.G.2.7.5, findes der ingen særlige regler om indkomstopgørelsen i virksomhedsskatteloven.