Ordningen er fra den 1. juli 2004 udvidet til også at omfatte etablering af virksomhed i selskabsform, jf. ETBL § 5, stk. 4. Denne mulighed omtales nedenfor. Først omtales bestemmelsen i ETBL § 5, stk. 2, om etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i personligt regi. Herefter behandles etablering af virksomhed i selskabsform i afsnit E.D.2.5.1.2.