Betingelsen i AL § 3, nr. 2, indebærer, at driftsmidlet eller skibet skal være anskaffet med henblik på at indgå i virksomhedens drift. Hvis det af de konkrete forhold fremgår, at aktivet kort efter skal videresælges eller indgå i en byttehandel, kan afskrivning ikke foretages, LSRM 1980, 71. Se også Skat 1988.3.152 (TfS 1988, 107 LSR) og LSRM 1980, 120.

I SKM2005.260.LSR blev et nødstrømsanlæg til en anskaffelsessum af 2.181.713 kr. i det konkrete tilfælde anset som et driftsmiddel i skattemæssig henseende, selv om et større nødstrømsanlæg normalt vil blive anset som en installation, jf. afsnit E.C.4.2. Landsskatteretten lagde til grund, at nødstrømsanlægget ikke betjente bygningen som sådan, men den særlige aktivitet, der udgik fra bygningen, og lagde vægt på ejendommens særlige formål, samt at nødstrømsanlægget udelukkende anvendtes til at opretholde driften af telekommunikation til og fra Grønland og ikke til belysning m.v. af bygningen som sådan. Der blev tillige lagt vægt på, at anlægget ikke var en bestanddel af bygningen, og at det uden ombygning og med minimale omkostninger kunne fjernes, hvis bygningen skulle anvendes til andet formål.