åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.C.1.1 Betingelser for afskrivning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Afskrivningslovens udgangspunkt er, at der alene kan afskrives på aktiver, der anvendes erhvervsmæssigt, og at afskrivningsretten tilkommer ejeren af det pågældende aktiv.