åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, Erhvervsbeskatning. Se afsnit (C.C.2.4.1) Generelle regler for afskrivninger.