►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. ◄

►Se afsnit ◄

  • C.C.1.2.2 Praksis om afgrænsningen af selvstændig erhvervsvirksomhed over for lønmodtagere, og ◄
  • C.C.1.2.3 Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning over for honorarmodtagere, der ikke er selvstændigt erhvervsdrivende.◄