►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.1.1.2 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed).◄