åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.1.2 Hobbyvirksomhed og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►Afsnittet E.A.1.2.1 "Betydningen af sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed" er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed.◄

►Afsnit E.A.1.2.2 "Hobby eller erhverv" og afsnit E.A.1.2.3 "Hobby eller erhverv i relation til udvalgte virksomhedstyper" er ikke omskrevet.◄

►Afsnit E.A.1.2.4 "Driftsform, m.v." er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed.◄

►Afsnit E.A.1.2.5 "Momsregistrering m.v." er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, under Betydningen af momsregistrering.◄