åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.1.3 SL § 5 Formuebevægelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

 

 

►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.C.2.1.3 Formuebevægelser, salg af aktiver, spekulation, næring, SL § 5.◄