Dato for offentliggørelse
15 Jan 2007 07:35
Overordnede emner
Skat
Resumé

SKAT Hovedcentret udgiver 4 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Hvad er nyt?

Kildeskattelovens § 22 og § 99 om forskudt indkomstår er ændret se afsnit E.A.3.3. Der er ændrede regler for principskifte i forbindelse med igangværende arbejder se afsnit E.B.2.6.2.

ISBN-nummer
978-87-7059-061-3
Pdf-udgave
LV_2007_1_Bind_E.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.