åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.B.8.2.3 Pensionsindbetalinger og A-kasse bidrag - KSL § 5 B, stk. 1, nr. 3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indbetalinger til privat tegnede pensionsordninger, til A-kasse ,efterløn- og fleksydelsesordningen, der er fradragsberettigede efter henholdsvis PBL § 18 og § 49, stk. 1, samt § 49 A og B vil efter de almindelige regler kunne fradrages uanset samme lovs § 54, stk. 1.

Landsskatteretten fastslog ved SKM2006.364.LSR at der ikke var fradrag for A-kassebidrag for en begrænset skattepligtig bosat i Sverige, som ikke opfyldte reglerne for at være omfattet af grænsegængerreglerne. Kendelsen vedrører indkomståret 2001.

F.s.v. angår indbetalinger på pensionsordninger i et andet EU/EØS-land, er disse fradragsberettidede eller der kan indrømmes bortseelse såfremt ordningerne kan godkendes efter de nye regler i PBL, se Ligningsvejledningen almindelig del afsnit A.C.1.1.8. Se endvidere afsnit D.E vedrørende DBO'erne med Nederlandene, Norden (Sverige), Schweiz og Storbritannien, der indeholder særlige bestemmelser om indbetalinger på ordninger i disse lande, for personer der tilflytter Danmark.

I relation til A-kasse er det ikke en betingelse, at der er tale om indbetalinger til en dansk A-kasse. Såvel frivillige som tvungne indbetalinger til udenlandske arbejdsløshedsordninger er fradragsberettigede. Selvstændige erhvervsdrivende, der betaler til Selvstændige erhvervsdrivendes Arbejdsløshedskasse el. lign., vil også få fradrag. Det bemærkes, at det er uden betydning for adgangen til fradrag om Danmark efter en DBO vil kunne beskatte (eventuelle) senere udbetalinger.

Skatterådet bekræftede i SKM2011.216.SR, at en person, der boede i Sverige og arbejdede i Danmark, og som blev beskattet efter grænsegængerreglerne, kunne fratrække indbetaling til en privat svensk lønforsikring.