åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning.

Se afsnit:

  • C.F.1.6 Indkomstopgørelse ved indtræden og ophør af skattepligt
  • C.F.1.7 Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør 
  • C.F.2 Opgørelse af den udenlandske indkomst
  • C.F.3.2 Indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige
  • C.F.3.3 Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør (begrænset skattepligtige)
  • C.F.5 Grænsegængerreglerne
  • C.F.6 Forskerskatteordningen