åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.2 Begrænset skattepligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Bestemmelserne i KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 3, og 7, samt stk. 2 omfatter alle former for vederlag herunder alle former for skattepligtige personalegoder.