åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.2 Begrænset skattepligt" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, er begrænset skattepligtige af en lang række indkomstarter, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1. Bestemmelsen omfatter således især personer, der hverken har bopæl eller ophold i Danmark, men som modtager indkomst for kilder her i landet. Kun den i § 2, stk. 1, nævnte indkomst beskattes her i landet.

Dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, er ligeledes omfattet af den begrænsede skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1. 

Bestemmelserne i KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 3, og 7, samt stk. 2 omfatter alle former for vederlag herunder alle former for skattepligtige personalegoder.