åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.F.3 Stipendiater fra udviklingslandene" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Med virkning fra 1. januar 1995 blev der i LL § 7K indsat et stk. 7, hvorefter:Bestemmelserne i LL § 7, stk. 5 medfører at:

"Legater er indkomstskattefri, når de ydes til en stipendiat under midlertidigt ophold her i landet, såfremt stipendiaten, når denne påbegynder opholdet her i landet, både var statsborger og hjemmehørende i et udviklingsland. Skatterådet fastsætter, hvilke lande der efter denne bestemmelse skal anses for udviklingslande."

Der kan være tale om såvel stipendier, der hidrører fra offentlige som private midler, ligesom der kan være tale om stipendier, der hidrører fra Danmark, hjemlandet eller andre lande.

Skatterådet har for 2009 fastsat, at følgende lande skal anses for udviklingslande: Afghanistan, Bangladesh,  Benin, Bhutan, Bolivia,  Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroun, Comorerne, Republikken Congo (Brazzaville), Den demokratiske republik Congo, Den centralafrikanske Republik, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Filippinerne, Gambia, Georgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kosovo, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mikronesien,  Moldova , Mongoliet, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nord Korea, Pakistan, De Palæstinensiske selvstyreområder, Papau New Guinea, Paraguay, Rwanda, Sao Tomé & Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomonøerne, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Syrien, Tadjikistan, Tanzania, Tchad, Timor Leste, Togo, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia og Zimbabwe.

Ansøgning om skattefritagelse indsendes til told- og skatteforvaltningen. Eventuel klage sker til det lokale skatteankenævn.

Skattefriheden for stipendiaten opretholdes for hele perioden for gennemførelsen af studieopholdet i Danmark, uanset om hjemlandet i mellemtiden ikke længere anses for et udviklingsland.

Som kriterium for en eventuel "udfasning" af et land som modtager af en given bistandsform er fastsat den regel, at et land skal have været over den gældende landeindkomstgrænse i to på hinanden følgende år. Derved undgår man, at et enkelt års udsving får betydning for landenes mulighed for at modtage dansk bistand.

Den samme regel gælder også for en eventuel "indfasning", hvor et land skal have ligget under den gældende landeindkomstgrænse i to på hinanden følgende år, for igen at kunne komme i betragtning til dansk bistand.