Dato for offentliggørelse
21 Jan 2011 12:07
Overordnede emner
Skat
Resumé

Vejledningen er blevet opdateret med de seneste afgørelser, ny lovgivning og satser

Hvad er nyt?

De væsentlige ændringer fremgår af indholdsfortegnelsen, men de rigtig vigtige ændringer kan sammenfattes til disse 4 områder:

Forskerskat (ændringer i)

Ægtefællefradrag (afskaffelse af)

Teknikerfradrag (afskaffelse af)

Gæstestuderendefradrag (i visse DBO´er).

ISBN-nummer
978-87-7121-020-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2011-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.