Dato for offentliggørelse
15 jul 2008 08:53
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?
Med lov nr. 522 af 17. juni 2008 (L 162/2007) er reglerne for beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere under den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E og 48 F ændret væsenligt. Loven trådte i kraft den 19. juni 2008. De nye regler er indarbejdet i afsnit D.B.5.
ISBN-nummer
978-87-7059-438-7
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2008-3" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.