Dato for offentliggørelse
15. oktober 2004
Overordnede emner
Skat
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver løbende en ligningsvejledning til skattemyndighederne. Ligningsvejledningen bliver ajourført 4 gange årligt ( pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober ). Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Vejledningen giver udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis.

ISBN-nummer
978-87-7552-579-8
Pdf-udgave
LV_2004_4_Bind_D.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2004 - 4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.