Dato for offentliggørelse
14 Jul 2003 16:06
Overordnede emner
Skat
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver hvert år en ligningsvejledning til skattemyndighederne. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Vejledningen giver udtryk for Told- og Skattestyrelsens opfattelse af gældende praksis.

Pdf-udgave
LV_2003_1_Bind_D.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2003 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.