åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.3.2 Livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Nedsættelsesreglen gælder kun forsikringer vedrørende livrenter uden ret til bonus, der er tegnet før 1. maj 1982, jf. PAL § 16, stk. 1, 1. pkt. Det betyder, at hvis livsforsikringsselskaberne efter dette tidspunkt igen tegner forsikringer af denne type, er disse ikke omfattet af nedsættelsesreglen.